සිංග්ලිශ් භාවිතා කරන ආකාරය

මැයි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා Popular Post [Avg 30 Daily] 4.7
[පොදු තොරතුරු තාක්‍ෂණ යෙදුම්/වැඩසටහන්] [English]
මෙම ක්‍රෝම් උපාංගය ඔබට පහත සබැඳියෙන් ලබාගත හැක https://chrome.google.com/webstore/detail/singlish මෙය ස්ථාපනය කල පසු සෑම පිටුවකම ඉහල දකුණු පස කෙළවරේ නිල් පාටින් "සි" අකුරක් දිස් වනු ඇත. ඒ මතට මවුසය ගෙන යාමෙන් පසු දිස් වන මෙනුවෙන් සිංහල යතුරුලියන ක්‍රමයක් තෝරාගන්න. ෆසි ලොජික් සිංග්ලිශ් තෝරාගැනීමෙන් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් සිංහල ටයිප් කල හැක. ඒ සඳහා පහත දී ඇති ක්‍රමය යොදාගන්න.
a     ka    
aa     kaaකා    
ae     kaeකැ    
aee     kaeeකෑ    
i     kiකි    
ii     kiiකී    
u     kuකු    
uu     kuuකූ    
ai     kaiකෛ    
au     kauකෞ    
 
ta     TA     kha    
tha     DA     bha    
        gha    
da     THA        
dha     DHA     la    
        qa    
na     zga        
wa     zda     kxsHaක්‍ෂ    
    zja     bxraබ්‍ර    
jha         dxyaද්‍ය    
aNඅං     v rauවෘ     rxyaර්‍ය    
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook