අන්දරේ - තිලක් සමරවික්‍රමගේ පැරණි ලාංකික සජීවීකරණ චිත්‍රපටයක්

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[ළමා කතා සජීවීකරණ] vasana.pathirana on Google+ [English]

තිලක් සමරවික්‍රම වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක්. කලක් කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පැවැති ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ව සිටිමින්, ගැමි නිර්මාණ කරුවන්ට විශාල මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක්. ඔහුටම ආවේණික චිත්‍ර ආරකට උරුමකම් කී ඔහු, අතිශය අඩු තාක්ෂණික පහසුකම් මධ්‍යෙය් මීට බොහෝ කළෙකට පෙර ද්විමාන චිත්‍ර කාටූන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කළා.

මේ තිබෙන්නෙ එතුමන් නිර්මාණය කළ අන්දරේ කාටූන් චිත්‍රපටයයි.


Link: https://www.youtube.com/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook