සූර්‍යයා චන්ද්‍රයා සහ ජ්‍යෝතිශ්‍යය

වෛදික ජ්‍යෝතිශ්‍යයේ අයනාම්ශ අඩු කිරීම වැරදි උපකල්පනයක් මත කරන දෙයක්

මාර්තු 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු පර්යේශණ වියුණු] 
මම අවබෝධයෙන් යුතුව කියනවා වෛදික ජ්‍යෝතිශ්‍යයේ අයනාම්ශ අඩු කිරීම වැරදි උපකල්පනයක් මත කරන දෙයක් කියලා. මේ වරද නිසා සෙමෙන් සෙමෙන් ජ්‍යෝතිශ්‍යයේ නිවැරදිතාවය අඩු වෙනවා.

එක් උදාහරණයක් දුන්නොත්, තෛපොංගල් සැමරීම සෘතු සංවත්සරයක්, එනම් සූර්‍යයාගේ උත්තරායනය ඇරඹීම. නමුත් එය ගනන් කරන්නේ රාශි සංක්‍රාන්තියකින්. ඇත්ත වශයෙන් ම රාශි සංක්‍රාන්තිය සහ සූර්‍යයාගේ අයනය එකට බැඳී නෑ, ඒ දෙක වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස ම තමයි අයනාම්ශ කියන්නේ.

තව උදාහරණයක් තමයි සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද. මෙයත් සෘතු සංවත්සරයක්, එනම් සූර්‍යයාගේ අයනය උපරිමයට පැමිණීම. මෙයත් ගනන් කරන්නේ රාශි සංක්‍රාන්තියකින්.

ප්‍රශ්ණය ඇති වන්නේ සූර්‍යයාගේ අයනය හෙවත් සෘතු උදා වීම සහ සූර්‍යයාගේ රාශි සංක්‍රාන්තිය එකිනෙකට සම්බන්ධ යැයි කරන උපකල්පනය මත කෙප්ලර් සමීකරන වලින් ගණින ස-අයන ග්‍රහස්ඵුට නොගැලපීම නිසා එම ග්‍රහස්ඵුට වලින් අයනාම්ශ අඩු කිරීමයි. මෙය වැරදි බව මගේ අදහසයි. අයනාම්ශ අඩු කිරීම නිසා රාශි චක්‍රය අපි පසුපසට අදිනවා. එයින් අර කලින් කී වැරදි උපකල්පනය නිවැරදි ලෙස පෙන්වනවා, නමුත් ග්‍රහයා ඇත්ත වශයෙන් ම සිටින රාශිය නෙමෙයි අපට ලැබෙන්නේ.මෙම වරද එන්න එන්නම ක්‍රමයෙන් උත්සන්න වෙන දෙයක්. අද වන විට අයනාම්ශ 23.5ක් පමණ අඩු කරනවා. ඉදිරියේදී මෙය තවත් වැඩි වෙනවා. වර්ශ 26,000කදී මෙය අංශක 360ක වටයක් සම්පූර්ණ කරනවා. මේ වරද දිගටම කලොත් වසර 10,000කට පසුව වෛදික ජ්‍යෝතිශ්‍ය අනාවැකි උඩ යට මාරු වෙන්න පුළුවන්.

නිර්-අයන වෛදික ක්‍රමයේ උපකල්පනයක් තමයි සූර්‍යයාගේ රාශි සංක්‍රාන්තිය සහ සෘතු වෙනස් වීම එකට බැඳී ඇති බව. එසේ කරන්නේ පෘථිවියේ උත්තරධ්‍රැවය කෙලින් ඇති fixed star එක ලෙස චිත්‍රපක්ශ තරුව සෑම කල්හිම ඇති බවට උපකල්පනය කිරීමෙන්. එය එසේ තිබුනේ මීට වර්ශ 1769කට පමණ පෙරයි.මෙසේ උත්තරධ්‍රැවය කෙලින් ඇති තරුව ඇත්ත වශයෙන් ම වෙනස් වෙනවා. මෙය කාරණා දෙකක් නිසා ඇති වෙන බව අද වන විට සොයාගෙන තියෙනවා. කෙටි කාලීනව nutation හෙවත් 'ලප්පා වීම' නිසාත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ precession නිසාත් උත්තරධ්‍රැවය යොමු වන දිශාව වෙනස් වෙනවා. මෙය වෙනස් නොවන බව උපකල්පනය කර එම උපකල්පනය සාධාරණීකරනය කිරීමට නම් සියලු ග්‍රහස්ඵුට වලින් අයනාම්ශ අඩු කල යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන් එයින් සිදු වන්නේ රාශි චක්‍රයේ පිහිටීමට අයනාම්ශ එකතු වීමයි.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook