ගාලික් රෝස්ටඩ් අර්තාපල්

නොවැම්බර් 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු සංගීත වීඩියෝ] 
අවශ්‍ය දේ:
අල ගෙඩි දෙකක්
සුදුළූණු බික් තුනක්
ඔරිගානෝ, බැසිල් හෝ තෛම් වලින් එකක් හෝ දෙකක් ටික ටික
බටර් මේසහැඳි දෙකක්
දෙහි ගෙඩියකින් හයෙන් එකක පමණ පෙත්තක්
ගම්මිරිස් ටිකක්

සුදුළූණු හර්බ් සමඟ හීණියට කපාගන්න.

අල ගෙඩි බාගෙට තම්බාගෙන සුද්දකර අඟල් බාගයේ කෑලි වලට කපාගන්න. උණුවෙන්ම බටර්, සුදුළූණු, ගම්මිරිස්, දෙහි, හර්බ් එකට කලවම් කරගන්න - බටර් දිය වෙන තුරු. අල ටිකක් විතර පොඩි වී බටර් එක්ක කලවම් වුනාට කමක් නෑ.

අවන් එකේ තැටියට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් දමා ඒ මත මිශ්‍රණය අතුරන්න. සෙල්සියස් අංශක 175 උශ්ණත්වයේ විනාඩි 40ක් පමණ බේක් කරගන්න.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook